דו"חות מחקר

נתינה בקרב מיעוט בעת משבר: תרומה והתנדבות בחברה הערבית בישראל במשבר הקורונה. אנטיגונה אשקר ומיכל אלמוג-בר. לחץ כאן

התנדבות בישראל: תמונת מצב, יום ההתנדבות הבינלאומי, 5 בנובמבר, 2021. לחץ כאן

Giving to Women's & Girls' Causes in Israel. ד"ר מינה וולף, פרופ' מיכל אלמוג-בר וקיילי איזמן-ליפשיץ.  דצמבר 2021. לחץ כאן     

*תקציר: העברה בין-דורית של ערכים פילנתרופיים, נתינה כספית, התנדבות והשתתפות אזרחית. פרופ' הלל שמיד ופרופ' מיכל אלמוג-בר. אוגוסט 2021.לחץ כאן

*מיזוגים בארגוני החברה האזרחית בישראל. ד“ר איילת אורג, ד“ר איתי גרינשפן, פרופ‘ הלל שמיד ופרופ‘ מיכל אלמוג-בר. אוגוסט 2021. לחץ כאן

*Building Social Capital for Sustainable Well -Being in Israel: A Scientific Review. ד"ר ינון גבע, ד"ר איתי גרינשפן ופרופ' מיכל אלמוג- בר. יולי 2021. לחץ כאן

*התנדבות ומעורבות חברתית בזמן משבר הקורונה בישראל: מידע, תובנות ואתגרים. פורפ' מיכל אלמוג-בר ורונית בר. אוגוסט 2020. לחץ כאן

*ארגונים ערביים-פלסטיניים בחברה האזרחית בישראל. פרופ' אמל ג'מאל, ד"ר מיכל אלמוג-בר, ויקטוריה קוקבין וד"ר רנא אסעיד. אוגוסט 2019.לחץ כאן.

*חוברת 25: ארגוני החברה האזרחית בישראל: מבט עדכני על בסיס נתוני גיידסטאר-ישראל. ד"ר מיכל אלמוג-בר וד"ר איתי גרינשפן. מאי 2019.לחץ כאן.

*עמותות בתחום הרווחה בישראל: תמונת מצב. שביט מדהלה, ד"ר מיכל אלמוג-בר ופרופ' ג'וני גל. יולי 2018. לחץ כאן

*חוברת 24: העברה בין-דורית של התנהגות פילנתרופית בקרב משפחות תורמים עשירות בישראל. פרופ' הלל שמיד, ד"ר חנה שאול בר ניסים ופרופ' רונית ניראל. יולי 2018. לחץ כאן

* חוברת 23: שותפויות בין מגזריות בשיראל: תשומות, תהליכים ותוצרים. פרופ' הלל שמיד וד"ר מיכל אלמוג-בר. דצמבר 2016. לחץ כאן

* חוברת 22: "הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו?": יחסי הממשלה והפילנתרופיה בישראל, תמונת מצב וחשיבה לעתיד. פרופ' הלל שמיד וחנה שאול בר ניסים. מרץ 2015. לחץ כאן.

חוברת 21: פילנתרופיה סביבתית: יחסי הגומלין בין קרנות פילנתרופיות לארגוני הסביבה בישראל. ד"ר איתי גרינשפן. ינואר 2014. לחץ כאן.

* חוברת 20: שותפויות בין מיגזריות: ממצאי מחקר, מסקנות והשלכות לפרקטיקה של שותפויות. פרופ' הלל שמיד וד"ר מיכל אלמוג-בר. נובמבר 2013. לחץ כאן.

חוברת 19: שותפויות בין מיגזריות- גישות תיאורטיות וממצאי מחקר. נדב לחמן-לזר, ד"ר מיכל אלמוג-בר ופרופ' הלל שמיד. מאי 2013. לחץ כאן.

חוברת 18: מערכות יחסים פילנתרופיות מנקודת מבטם של המקבלים: המקרה של ארגוני שינוי חברתי בישראל. ד"ר חגי בר. מאי 2013. לחץ כאן.

חוברת 17: הגלובליזציה של הפילנתרופיה: אמצעים, ערוצים ונתינה של פזורות. פרופ' הלל שמיד וחנה שאול בר ניסים. מאי 2013. לחץ כאן.

*חוברת 16: השפעת מקורות המימון השונים על ההתנהגות הארגונית, האסטרטגית, הפיננסית והניהולית של ארגוני שירותי אנוש ללא כוונת ריווח. פרופ' הלל שמיד. מאי 2013. לחץ כאן.

*חוברת 15: מאפייני הפילנתרופיה בישראל במאה ה-21: מניעים וחסמים לנתינה, דילמות, אתגרים וכיווני פעולה לעתיד. פרופ' הלל שמיד. יוני 2011. לחץ כאן.

חוברת 14: Explorations in Contemporary European Jewish Philanthropy- The Italian Case in Context.

Luisa Levi D'Ancona, October 2010. Press Here

חוברת 13: על תרומות, הטבות מס ומה שביניהן: תרומות יחידים וחברות למלכ"רים, והשפעת מדיניות המס על תרומות אלה. אסנת חזן. אוקטובר 2010. לחץ כאן.

חוברת 12: השפעות פסיכולוגיות על המוטיבציה לפעילות פילנתרופית: אפקט הקורבן המזוהה מקורותיו וגבולותיו. תהילה קוגוט ואילנה ריטוב. אוקטובר 2010. לחץ כאן.

חוברת 11: סקר קרנות פילנתרופיות וגופי מימון בישראל. ברנר נאווה, חזן אסנת, רודיך-כהן אבישג, שמיד הלל. אוקטובר 2010. לחץ כאן.

חוברת 10: הסיכה שצריכה לעצבן את הפיל": יחסי הגומלין בין קרנות פילנתרופיות לממשלה בפיתוח מיזמים חברתיים. מיכל אלמוג-בר ואסתר זיכלינסקי. יוני 2010. לחץ כאן.

חוברת 9: פעילות סנגור של קרנות והשפעתן על מדיניות ציבורית - הניסיון האמריקאי.מאת ג'ואל ל.פליישמן.נובמבר 2009. לחץ כאן.

חוברת 8: הקשר בין מימון ממשלתי למימון פרטי של מימון המגזר השלישי. מאת אסנת חזן. נובמבר 2009. לחץ כאן.

חוברת 7: פילנתרופית העלית בישראל: מאפיינים, מניעים ודפוסי תרומה, מאת פרופ' הלל שמיד, אבישג רודיך, בשיתוף חנה שאול בר ניסים, אוקטובר 2009 לחץ כאן.

חוברת 6: מהנדיב הידוע ועד הקרן החדשה לישראל: ערוצי תרומה לארץ ישראל ולמדינת ישראל משלהי התקופה העות'מאנית ועד היום מאת ד"ר דבי חסקי-לוונטל וד"ר פולה קבלו, מאי 2009. לחץ כאן.

חוברת 5: על פילנתרופיה ואפקטיביות - תחום החינוך בישראל מאת ד"ר גדליה אורבך, מאי 2009. לחץ כאן.

חוברת 4: קרנות יהודיות מאת ד"ר ג'ף סלומון. יולי 2008. לחץ כאן.

חוברת 3: סקר עמדות הציבור הרחב ביחס לפילנתרופיה ופילנתרופים מאת פרופ' הלל שמיד וגב' אבישג רודיך. יולי 2008. לחץ כאן.

חוברת 2: עסקים ופילנתרופיה חדשה בישראל אתנוגרפיה של תורמים גדולים מאת ד"ר ברוך שמעוני. פברואר 2008. לחץ כאן

חוברת 1: לא רק אהבת האדם- הפילנתרופיה בראי התיאוריה והמחקר מאת אבישג רודיך. אוקטובר 2007. לחץ כאן.

 

ניירות עמדה:

** נייר עמדה של המרכז לקראת ועידת הנשיא ספטמבר 2009

** השלכות הירידה בפילנתרופיה על ארגונים ללא כוונת רווח ושירותי רווחה בישראל מאת הלל שמיד ואבישג רודיך.