מאמרים בכתבי עת

מאמרים בכתבי עת: 

 

פיטובסקי-נוה, נ', אלמוג-בר, מ' ושמיד, ה'. (2020) "בגינה שלנו השמחה רבה" - שיתופי פעולה בין עסקים לארגונים חברתיים כחלק מאחריות תאגידית. הרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש, 5(1), 79-102.

אלמוג-בר,מ. ואייזנשטדט, מ. (2015). "יש לך הרגשה שאתה נתקל בקיר, ואז אין לך ברירה אלא להקים עמותה" : קווים לדמותם של ארגוני שורשים בחברה האזרחית המספקים שירותי רווחה. ביטחון סוציאלי 98, 97-128.

אלמוג-בר,מ. וזיכלינסקי, א. (2010). "זו היתה אמורה להיות שותפות" - יחסי הגומלין בין קרנות פילנתרופיות לממשלה במיזם יניב. ביטחון סוציאלי 83, 161-194.

בר, מ. (2001). מעורבותם של ארגוני רווחה וולונטריים בתהליכי קביעת מדיניות רווחה - תהליך קביעת תקנות "ילד נכה". חברה ורווחה כ"א (2), 129-158.

גדרון, ב., בר, מ. וכץ, ח. (2002). קוים לדמותה של החברה האזרחית המאורגנת בישראל, סוציולוגיה ישראלית 4(2), 269-400.

ליבנת, ע. ואלמוג-בר, מ. (2018). "המון חופש, אבל גם המון בלגן והמון חוסר ידע": חוויית

התעסוקה של מנהלות בדרג הביניים בארגוני המגזר השלישי בישראל. חברה ורווחה ל"ח, 67-96.

שמיד, ה. (2015). החברה האזרחית בישראל-תמורות, מגמות וכיווני פעולה לעתיד. ביטחון סוציאלי, 98,  5-14.

שמיד, ה., מורלי שגיב, ד. (2018). רפורמה במחלקות לשירותים חברתיים: תמונת מצב, הישגים וקשיים ביישום שינויים בשירותי רווחה, חברה ורווחה, ל"ח, 175-203.

שמיד, ה., צבע, ק. (2018). על מנהיגות וניהול שירותי רווחה, חברה ורווחה, ל"ח, 3-12.

שמיד, ה. ,שאול בר ניסים, ח. (2015). "היילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו?" יחסי הממשלה והפילנתרופיה בישראל-תמונת מצב וחשיבה לעתיד. ביטחון סוציאלי, 98,  63-95.

Almog-Bar, M. (2017). Civil Society and Nonprofits in the Age of New Public Governance: Current Trends and Their Implications for Theory and Practice. Nonprofit Policy Forum 8(4), 342-351.

Almog-Bar, M. (2017). Insider Status and Outsider Tactics: Advocacy Tactics of Human Service Nonprofits in the Age of New Public Governance Nonprofit Policy Forum 8(4), 411-428.

Almog-Bar, M. (2015). Krembo Wings: A youth organizations for children with disabilities in Israel. In: R. Cnaan, & D. Vinokur-Kaplan. (Eds.) Cases in Innovative Nonprofits: Organizations that Make a Difference. CA: Sage, 155-166.

Almog-Bar, M. (2016). Nonprofit policy advocacy. In: M. J. Dubnick and D. A. Bearfield (Eds.). Encyclopedia of Public Administration & Public Policy. 3rd edition.  Boca Raton, FL: Taylor and Francis.

Almog-Bar, M. (2016). Policy Initiatives towards the Nonprofit Sector: Insights from the Israeli Case. Nonprofit Policy Forum 7(2), 237-256.

Almog-Bar, M. & Ajzenstadt, M. (2010). Women, welfare and civil society organizations: Creating an alternative women’s welfare sphere in Israel. Social Policy and Administration 44(6), 673 - 688.

Almog-Bar, M., Cnaan, R., Pitowsky-Nave, N.  & Tury, K. (2020). Coexistence and Peace Nonprofits in Israel Promoting Social Good: Characteristics of Active and Nonactive Organizations. Research on Social Work Practice 20(2), 246-255.

Almog-Bar, M. & Livnat, IS. (2019) Between the sticky floor and the glass ceiling: employment of women as mid-level managers in Israeli non-profit organisations. Israel Affairs, 25:3, 467-487.

Almog-Bar, M. & Schmid, H. (2018). Cross-sector partnerships in human services: Insights and organizational dilemmas. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 47(4), 119-138.

Almog-Bar, M. & Schmid, H. (2014). Advocacy activities by nonprofit human service organizations: A critical review. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 43(1), 11-35

Almog-Bar, M., Weiss-Gal, I. & Gal, J. (2015). Bringing public policy into policy practice. Journal of Social Work 15(4), 390-408.

Almog-Bar, M. & Young, D. (2016). Policy towards Nonprofits in International Perspective: Current Trends and Their Implications for Theory and Practice. Nonprofit Policy Forum 7(2), 85-95; 5.

Almog-Bar, M. & Zychlinski, E. (2012). A façade of collaboration: Relationships between philanthropic foundations and the government in social policy making in Israel. Public Management Review 14(6), 795-814.

Almog-Bar, M. & Zychlinski, E. (2014). Collaboration  between philanthropic foundations and government. International Journal of Public Sector Management 27(3), 201 - 211.  ; 6.

Bar, M. & Gidron, B. (2009).  The Long Journey to the Promised Land: Policy Initiatives towards the Third Sector in Israel. In: Gidron. B. & Bar (Eds.). Policy Initiatives towards the Third Sector in International Perspective. New York: Springer, 159-188.

Benbenishty, R. & Schmid, H. (2013). Public attitudes towards the identification and reporting of alleged maltreatment cases among social groups in Israel. Children and Youth Services Review, 35, 332-339.

Feldman, G., Strier, R. &Schmid, H. (2015). The performative magic of advocacy organizations: The redistribution of symbolic capital. British Journal of Social Work. Advance online publication.

Gidron, B. & Bar, M (Eds.). (2009). Policy Initiatives towards the Third Sector in  International Perspective. New York: Springer.

Schiller , R. & Almog-Bar, M. (2013). Revisiting collaborations between nonprofits and businesses: An NPO-Centric view and typology. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 42 (5), 942-962.

Schmid,H. (2013). Nonprofit organizations: Between identity blurring and adaptation to changing environments. Administration in Social Work, 37(3), 242-256.

Schmid, H. (2019). Rethinking organizational reforms in human service organizations: Lessons, dilemmas and insights. Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance, 43, 54-66.

Schmid, H. & Almog-Bar, M. (2016). Correlates of Cross-sector partnerships in the human services: Implications for policy and practice. Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance, 40(3), 238-252.

Schmid, H. & Almog-Bar, M. (2014). Introduction to symposium on advocacy in nonprofit human service organizations and their engagement in policy-making. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 43(1), 7-10.

Schmid, H. & Almog-Bar, M. (2016). Introduction to the special issue of Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance on cross-sector partnerships in international perspective, 40(3), 189-192.

Schmid, H. & Almog-Bar, M. The critical role of the initial stages of cross-sector partnerships and their implications for partnerships’ outcomes, Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations (forthcoming).

Schmid, H. & Almog-Bar, M. (2016). Correlates of cross-sector partnership in the human services: Implications for policy and practice. Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance, 40, 238-252.

Schmid, HPI. & Almog-Bar, M. (2016). Cross-sector partnerships in the human services: an international perspective. Human Service Organizations Management, Leadership & Governance  40(3), 188 -193.

Schmid, H. & Almog-Bar, M. (Forthcoming). The critical role of the initial stages of cross-sector partnerships and their implications for partnerships’ outcomes. Voluntas.

Schmid, HPI., Bar, M., & Nirel, R. (2008). Advocacy activities in nonprofit human service organizations: Implications for policy. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 37 (4), 581-602.    

Schmid, H. & Shaul Bar Nissim, H. (2016). Government-philanthropy relations in Israel. Society, 53(3), 307-314.

Schmid, H., Shaul Bar Nissim, H., Nirel, R. (2019). Inter-generational transmission of philanthropic values among wealthy Israeli donors. Society (forthcoming).

Shaul Bar Nissim, H. & Schmid, H. (2019). Rethinking the social welfare regime model and public policy towards philanthropists: Lessons from the Israeli experience. Journal of Public and Nonprofit Affairs, 5(1), 39-55.

Sofer, M. & Almog-Bar, M. (2016). Therapy or human right? The meaning of recreation for children and youth with disabilities in the "Krembo Wings" youth movement. Disability and Health Journal 9(3), 399-405.

 

 

גיליון מיוחד:

Nonprofit Policy Forum: Civil Society and Nonprofits in the Age of New Public Governance: Current Trends and Their Implications for Theory and Practice

לגיליון המיוחד

גליון מיוחד: שותפויות בין-מגזריות בשירותים החברתיים בישראל

במסגרת סדרת המחקרים שנערכו בשנים האחרונות במרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה, אודות שותפויות בין-מגזריות בשירותים החברתיים בישראל, התפרסם ביוני 2016 גיליון מיוחד של כתב העת הבינלאומי Human Service Organizations: Management, Leadership and Governance  בעריכת פרופ' הלל שמיד וד"ר מיכל אלמוג-בר.הגיליון המיוחד כלל שבעה מאמרים אודות שותפויות בינמגזריות במדינות שונות בעולם.

לגיליון המיוחד

_____________

גליון מיוחד: מדיוניות ממשלתית כלפי החברה האזרחית בפרספקטיבה בינלאומית

ביוני 2016 התפרסם פרוייקט המחקר של ד"ר מיכל אלמוג- בר בכתב העת Nonprofit Policy Forum. בגיליון המיוחד מופיעים מחקרים שסקרו שינויי מדיניות כלפי החברה האזרחית במדינות: ישראל, ארה"ב, אוסטרליה, בריטניה, סין, מצרים, מקסיקו, אקוודור, ניקרגואה, קולומביה, ניגריה וזימבבואה. המחקרים בחנו את התפתחות היחסים והמדיניות הממשלתית כלפי החברה האזרחית בעשורים האחרונים במדינות השונות, ואת השינויים שהתרחשו בהן. ביניהם, פרקטיקות חדשות של שיח בין-מגזרי, מדיניות לעידוד הפילנתרופיה וההתנדבות, שינויי חקיקה בנוגע להתאגדות ופעילות ארגוני החברה האזרחית, ומדיניות לעידוד שותפויות בין-מגזריות. 

לגיליון המיוחד
_____________

חוברת: בנושא שיתופי פעולה בין תורמים

פרסום של Jewish Funders Network.

לקריאת החוברת

_____________

גליון מיוחד: סימפוזיון בנושא סנגור ללא מטרות רווח וקביעת מדיניות ציבורית

Schmid, H. and Almog-Bar, M., (2014), Introduction to the Symposium "Nonprofit Advocacy and Engagement in Public Policy Making'', Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly.

Schmid, H. and Almog-Bar, M., (2014), "Advocacy Activities of Nonprofit Human Service Organizations: A Critical Review", Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly.

Jung, T., Kaufmann, J. & Harrow, J., (2014), "When Funders Do Direct Advocacy: An Exploration of the United Kingdom’s Corston Independent Funders’ Coalition, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. 

Guo, C. & Saxton, G.D., (2014), "Tweeting Social Change: How Social Media Are Changing Nonprofit Advocacy", Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly.

Garrow, E.E. & Hasenfeld, Y., (2014), "Institutional Logics, Moral Frames, and Advocacy: Explaining the Purpose of Advocacy Among Nonprofit Human-Service Organizations", Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly.

Greenspan, I., (2014), "How Can Bourdieu's Theory of Capital Benefit the Understanding of Advocacy NGOs? Theoretical Framework and Empirical Illustration", Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. 

_____________

Almog-Bar, M. and Schmid, H., (2013), "Advocacy Activities of Nonprofit Human Service Organizations: A Critical Review", Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly.

_____________

Schmid, H., (2013), "Nonprofit Human Services: Between Identity Blurring and Adaptation to Changing Environments", Administration in Social Work, Vol. 37, No. 3, pp. 242-256

_____________. 

שמיד, ה. ושרון, נ. (2012), "הפעלת יזמות חברתית- עסקית בארגונים ללא כוונת רווח והשפעתה על החזון של הארגון, על ערכיו ועל התרבות הארגונית ותהליכי הניהול הנהוגים בו", בטחון סוציאלי, 88, עמ' 31-63. 

_____________

Schmid, H. and Rudich-Cohn, A., (2012), "Elite Philanthropy in Israel", Society, Vol. 49, pp. 175-181.

_____________

Schmid H., & Rudich A., (2009). The Implications of the Decline in Philanthropy on Israeli Non-profit Organizations and Social Services - A Position paper towards the "president’s conference

_____________