עבודות תזה ודוקטורט

עבודות דוקטורט

מבט מבפנים על שיתופי פעולה בין מגזריים: בחינת שיתופי פעולה בין ארגונים עסקיים לארגונים חברתיים ללא כוונת רווח


גב' נגה פיטובסקי-נוה

נגה פיטובסקי נוה
שיתופי פעולה בין ארגוני המגזר העסקי לבין ארגונים חברתיים ללא כוונת רווח, נעשים רווחים בשנים האחרונות וכוללים מודלים שונים של יחסים בין הארגונים אשר נועדו להיטיב עם שני הצדדים. מחקר זה מבקש לרדת לעומקם של שיתופי פעולה אלה, באמצעות בחינה מעמיקה של מספר מקרי חקר בהם שותפים ארגונים עסקיים וחברתיים. שאלת המחקר המרכזית היא- מהי משמעות שיתוף הפעולה בין ארגונים עסקיים לארגונים חברתיים בעבור מכלול השחקנים המעורבים בו? המחקר יתמקד בכמה היבטים הקשורים לשיתופי הפעולה: אפיון היחסים הנוצרים בין שני הארגונים במסגרת שיתוף הפעולה ויחסי העוצמה ביניהם, תפיסת הערך של שיתוף הפעולה בעיני שני הארגונים, משמעות שיתוף הפעולהבעבור עובדי הארגונים ומשמעות שיתוף הפעולה עבור לקוחות הארגונים החברתיים, אשר הינם קהל היעד העיקרי של פעילות זו אך קולם כמעט ולא נשמע במחקר עד כה.

 

נתינה בקרב מיעוטים - המקרה של המיעוט הערבי בישראל


אנטיגונה אשקר

אנטיגונה אשקר
Giving among Minorities - The Case of the Arab Minority in Israel, Antigona Ashkar The purpose of the study is to provide a comprehensive and updated picture of the philanthropic behavior of the Arab minority in Israel as an indigenous national minority that is in conflict with the establishment. The study will examine the patterns of giving, the connection between its characteristics and motivations and the socio-demographic variables of the philanthropists, including level of religiousness. The study will also examine the relationship between Arab minority attitudes toward the state and giving characteristics, and how perceptions of family collectivism affect giving. Findings regarding perceptions of family collectivism-individualism and attitudes toward the state will permit studying of the transition process of the Arab minority from a traditional society towards a more modern one and may help policy-makers and decision-makers in developing programs and solutions to the problems and needs of this minority.

 

ארגוני גג בחברה האזרחית
רונית לוי-זילברשטיין

רונית לוי זילברשטיין

המציאות בישראל של היום מתאפיינת בריבוי ארגונים חברתיים (יותר מ 40,000 ארגונים חברתיים רשומים), צמיחה איטית במשאבים ובעיות חברתיות מורכבות שפתרונן דורש שיתופי פעולה בין-ארגוניים ובין-מגזריים. במציאות כזו, ארגונים חברתיים בודדים מתקשים לקדם פתרונות הולמים ו scale. ארגוני גג הינם מנגנונים פורמאליים המאגדים ארגונים חברתיים (עמותות וחל"צים) שעוסקים בתחומים שונים של אותו נושא חברתי, ומהווים רשת בין-ארגונית. מטרת ארגוני הגג היא להתמודד עם אותם אתגרים על-ידי קידום נושאים חברתיים המשותפים לכלל השחקנים ברשת על-ידי תיאום, שיתוף ועשייה קולקטיבית.

אך האם וכיצד יכולים ארגונים חברתיים שנמצאים גם במצב של תחרות הדדית על משאבים, תשומת לב ציבורית וכד', לקדם פעולות סינרגטיות? כיצד משפיע הממד הפורמלי של התאגדות על אותן מטרות של רשת הארגונים באמצעות ארגון הגג? אלו מבין השאלות עליהם אני מבקשת לענות במסגרת עבודת המחקר. 

תעסוקה ומגדר במגזר השלישי בעידן ההפרטה


ענבר לבנת

ענבר ליבנת
“The Non-Profit Sector in Israel: Employment and Gender in an Era of Privatization” - Over the last two decades, both globally and in Israel, civil society and non-profit organizations have become important providers of social services, due to privatization processes which took place. At the same time, women have been overly represented in the non-profit sector across the globe – including in Germany, the US and Israel. Work in the non-profit sector is typically characterized by a low salary and poor social benefits as compared to those received in other sectors, as well as primarily offering part-time positions. Today, the non-profit sector in Israel is a major employer in the labour market. Despite over-representation of women, employment of women in the non-profit sector in Israel has not yet been studied in the context of privatization processes. My study depicts the depth of the experiences and perceptions of women in the non-profit sector in Israel.

 

 

 

 

 

 

 

 

עבודות תיזה ומחקרי סטודנטים:

פעילות של ארגוני שירותים חברתיים במגזר השלישי בכנסת - אילת נבון

 

המכינות הקדם צבאיות והחברה האזרחית בישראל- נועם בן ארי

בעשורים אחרונים הוקמו בישראל כ- 20 מכינות קדם צבאיות כלליות. המכינות שואפות להכשיר צעירים וצעירות המיועדים לשירות צבאי לקראת שירות משמעותי, ולהוות עתודה של מנהיגות חברתית, שתפעל להשפיע בצה"ל ובחברה האזרחית. המחקר מבקש ללמוד את מקומן, תפקידיהן ותרומתן של המכינות הקדם צבאיות הכלליות בחברה האזרחית, ואת הדרכים שבהן מתבטאים במכינות השיח והפעילות של החברה האזרחית. המחקר נערך בשיטת מחקר איכותנית, ובחן את התפישות והחוויות של בוגרי המכינות, מנהליהן והממונים מטעם משרדי הממשלה. מממצאי המחקר עולה כי שנת המכינה משמעותית ביותר לבוגריה, כי השיח של החברה האזרחית נוכח מאד גם בחייהם הבוגרים, וכי הם חשים מחויבות עמוקה לאזרחות אקטיבית. עוד עולה כי בוגרי המכינה נוטים לעמדות קולקטיביסטיות וממלכתיות, ולפעילות בשירות החברה והמדינה.

 

שותפות בין מגזרית: כלוב של זהב למגזר השלישי?  - רוני ליאור

 

קהילות שיתופיות בירושלים  -  נופר גולדברג

 

נשים בדרגי הביניים במגזר השלישי  -  ענבר ליבנת

עבודת התיזה תרה אחר החוויה התעסקותית של נשים המועסקות בארגוני החברה האזרחית בתפקידי דרג הביניים בישראל. במסגרת המחקר שנערך במתודולוגיה איכותנית בגישה של תיאוריה מעוגנת בשדה, נערכו ריאיונות עומק חצי מובנים עם עשרים וחמש נשים. הממצאים שופכים אור על עולם המלכ"רים בישראל נכון לזמננו ועל מקומן של נשים בו. הממצאים מאפשרים התבוננות רחבה ומעמיקה יותר על סוגיות מגדריות במגזר השלישי בישראל, המאופיין כמרחב של עבודה חלקית, זמנית ובשכר מועט, עבור אותן עובדות בדרג הביניים.

 

התארגנויות קהילתיות של נשים חד-הוריות  - נטלי גרפי-גריל

 

פעילות החברה האזרחית לקידום הרפורמה בבריאות הנפש  - ירדן מוסקוביץ

 

שותפויות בין מגזריות בתחום הגיוון בתעסוקה -  יעל הדס