מי אנחנו

רקע

במאה העשרים ואחת, החברה האזרחית והפילנתרופיה תופסות תפקיד חשוב בקידום חיי החברה במערב ובישראל במגוון תחומים ובהם המדע, התרבות, החינוך, הרווחה והמאבק בעוני ובאי השוויון. תהליך זה מושפע ממגמות של צמצום המעורבות הממשלתית בתחומים אלו ושל עליית כוחם של כוחות השוק החופשי, כמו גם מהתעוררות של חברות אזרחיות ברחבי העולם. בנוסף לכוחות הוותיקים בתחום החברה האזרחית והפילנתרופיה אנו עדים להופעתן של מגמות חדשות בתחום זה ולמגוון רחב של ארגונים והתארגנויות אזרחיות הפועלים במרחב הציבורי. למרות החשיבות הגוברת של החברה האזרחית והפילנתרופיה בעידן "המשילות הציבורית החדשה", התמורות בתפקידיהן המסורתיים והשיח הציבורי המתרחש סביבם, אנו ניצבים אל מול מחסור ניכר בידע על ממדי התופעות הללו, מאפייני פעילותם, הכיוונים בהם הם מתפתחים והשפעותיהם על החברה בישראל.

המכון לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל באוניברסיטה העברית בירושלים, הוקם ב- 2006, בשיתוף  ג'וינט ישראל, על מנת להרחיב את הידע הקיים בתחום ולתת לצורך זה מענה אקדמי הולם. המכון פועל בשיתוף עם התוכנית ע"ש ד"ר יוסף י. שוורץ ללימודי מוסמך בניהול ארגונים בחברה האזרחית, בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית בירושלים.

 

חזון המכון

המכון לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל פועל להרחבת הידע בנושאי החברה האזרחית, הפילנתרופיה בישראל ובעולם היהודי ושותפויות בין מגזריות. המכון מתמקד בפעילות מחקרית שמטרתה פיתוח וקידום מחקר בסיסי ושימושי על פעילויות החברה האזרחית והפילנתרופיה, תפקידיהן ותרומתן לחברה הישראלית. ממצאי המחקרים משמשים בסיס להרחבת פעילות המכון בפיתוח תכניות לימוד והעשרה שעניינן חברה האזרחית ופילנתרופיה.

 

תחומי עניין ומחקר

החברה האזרחית בישראל: מרכיביה, מאפייניה, והשפעותיה החברתיות והכלכליות.

ההתפתחות ההיסטורית של החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל.

שותפויות בין מגזריות בין החברה האזרחית, הפילנתרופיה, הממשלה והמגזר העסקי.

המדיניות הממשלתית כלפי החברה האזרחית והפילנתרופיה.

השתתפות אזרחית והתנדבות.

תפקיד החברה האזרחית והפילנתרופיה בעיצוב מדיניות ציבורית.

מגדר, חברה אזרחית ופילנתרופיה.

פילנתרופיה פרטית, עסקית וקהילתית.

חברה אזרחית ופילנתרופיה בחברה הערבית בישראל.

חברה אזרחית, פילנתרופיה ויזמות חברתית.

תפקידי החברה אזרחית והפילנתרופיה בתחומי הרווחה, הבריאות והשפעתן על המדיניות החברתית.

 

פעילויות המכון

במכון נערכים מחקרים אודות היבטים שונים של פעילויות החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל ובעולם.

המכון עוסק בהפצת ידע באמצעות פרסום דו"חות מחקר ומאמרים בכתבי עת מקצועיים.

המכון עורך כנסים בינלאומיים, סדנאות וסמינרי מחקר בנושאים עכשוויים הקשורים לחברה האזרחית והפילנתרופיה, בהם לוקחים חלק חוקרים, סטודנטים, אנשי מקצועי מארגוני החברה האזרחית וקרנות פילנתרופיות, פעילים ומתנדבים, נציגי ממשלה, ואנשי עסקים.

המכון מלווה ומנחה סטודנטים מפקולטות שונות באוניברסיטה העברית העורכים מחקרים לתיזה ולדוקטורט בנושאי החברה האזרחית והפילנתרופיה.

המכון פועל בשיתוף פעולה עם גורמים בממשל הארצי והמקומי, ארגוני גג וארגוני תשתית בחברה האזרחית ועם ארגונים בחברה האזרחית וקרנות פילנתרופיות. בנוסף, המכון מקיים קשרי עבודה ומחקר, קורסים בינלאומיים וסדנאות משותפות עם המרכזים המובילים בעולם העוסקים בחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה, ביניהם המכון לחקר הפילנתרופיה באוניברסיטת אינדיאנה, בית הספר למדיניות ופרקטיקה חברתית באוניברסיטת פנסילבניה, המרכז לפילנתרופיה ומדיניות ציבורית באוניברסיטת דרום קליפורניה, המרכז לחקר הפילנתרופיה וההתנדבות באוניברסיטת דיוק, המרכז לחקר נשים בחברה האזרחית באוניברסיטת אלבני והמרכז לחקר פילנתרופיה ושירותים קהילתיים באוניברסיטת אוסטין טקסס. כל זאת במטרה להעשיר את הידע בממצאי מחקר עדכניים המתחקים אחר מקומן ותפקידן של החברה האזרחית והפילנתרופיה בחברה ובמדינה המודרנית.